Kinesiologi

Kinesiologi är en omfattande och djup behandlingsmetod. Grunden är att jag gör lätta muskeltester, exempelvis trycker på din utsträckta arm, och känner hur din muskel reagerar. Det är inte råstyrkan i muskeln jag testar utan ditt nervsystems reaktion på ett ökande tryck. Nervsystemet är ett viktigt kontaktnät mellan hjärna, muskler, inre organ och våra sinnen.

Det finns punkter på kroppen som via nervsystemet är kopplade till muskler och inre organ. Dessutom är muskler och inre organ direkt kopplade sinsemellan. Jag kan genom muskeltester få en uppfattning om hur både muskler och inre organ mår och även söka behandlingsmetoder.

Det går också att testa fram det näringstillskott som passar dig bäst. Misstänker du matintollerans kan vi testa vad kroppen vill ha och inte vill ha. Har du hudproblem? Är det hudprodukter du inte tål? Eller är det något som kommer inifrån? Hur mår din tarm? Målet är att du blir starkare. När vi är starka är vi inte lika känsliga för onyttigheter.

Det går alldeles utmärkt att med kinesiologi nå det undermedvetna: känslor, glömda händelser, känslomässiga kopplingar till kroppsliga problem m.m.

Själva behandlingen kan variera mycket beroende på problemets karaktär. Exempelvis kan jag hålla mjukt på olika ställen eller gnugga punkter. Massageterapi och djupvågsbehandling kan ingå om det handlar om muskler och leder. Zonterapi och andningsterapi kan vara en del av  stressbehandling och balansering av inre organ.

Vid obalans i tarmfloran eller mikrober som skapar symptom behandlar jag med biomagneter och kosttillskott.

Punkter i öronen behandlas oftast med ”penna” och ett frö tejpas fast så att du kan behandla dig själv.